Activitatea AO AVE Copiii în perioada 21-28 februarie

Instituirea perioadei stării de urgență în Republica Moldova în legătură cu evenimentele dramatice din Ucraina a schimbat prioritățile din agenda echipei AO AVE Copiii. Am fost antrenați în mai multe activități de ajutorare a refugiaților din Ucraina.

În cursul săptămânii am facilitat accesul la îngrijiri medicale de urgență unui copil de 4 zile și mamei acestuia, plasați la Centrul de cazare a solicitanților de azil al Biroului Migrație și Azil (BMA).

Din suma acumulată de Asociație prin redirecționarea în anul trecut de către persoanele fizice a 2% din impozitul pe venit, am procurat medicamente pentru refugiații de la Centrul de cazare pentru solicitanți de azil al BMA.

Cu asistența Misiunii Sociale „Diaconia”, am transmis la centrul alimente pentru bebeluși.


Antonia Comerzan, Veronica Slănină și Rodica Luța au făcut muncă de voluntariat la Centrul municipal de triere a refugiaților de la Moldexpo. Am contribuit la mobilizarea mai multor studenți de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” pentru participare în activități de voluntariat.


Ludmila Lungu a pregătit spațiile pentru colectarea de bunuri destinate refugiaților și pentru cazarea urgentă a acestora.


Activitățile apărute în contextul stării de urgență nu le-au anulat pe cele planificate în cadrul proiectelor în proces de implementare, cum ar fi acțiuni de consiliere individuală și de grup pentru beneficiarii Serviciului pentru tinerii ieșiți din îngrijire alternativă al AO AVE Copiii; monitorizarea situației tinerilor din asistență în condițiile pandemiei; prevenirea abandonului studiilor care s-au desfășurat în regim online.