Creșterea rezilienței tinerilor din mediul rural care părăsesc îngrijirea alternativă
Capacități mai bune – protecție mai bună a copiilor
Proiectul ”Help – urgențe Ucraina”