Creșterea rezilienței tinerilor din mediul rural care părăsesc îngrijirea alternativă din Chișinău și Bălți

Proiectul finanțat de Caritas Austria și cofinanțat de APG XXIII, Italia.

Rezultatul principal al acestui proiect constă în instituirea în cadrul Asociației a Serviciului de sprijin pentru tinerii care părăsesc îngrijirea alternativă și își continuă studiile profesionale. 

Atelierul creativ de la Penitenciarul 10, Goian

Este o inițiativă a echipei Asociației în scopul oferirii oportunităților de educație non formală și terapie prin artă a tinerilor care își ispășesc pedeapsa la Goian. În acest scop, în anul 2018 a fost amenajat un atelier de lucru în lemn. 

Proiectul „Centrul Divertis"

Centrul de zi ”Divertis” şi-a început activitatea în luna ianuarie 2016 şi a funcționat până în anul 2020, când și-a întrerupt activitatea din cauza pandemiei de COVID-19.

Divertis este un spațiu destinat adolescenților şi tinerilor de 12-18 ani unde sunt organizate diferite ateliere:

Ludoteca – o bibliotecă de jocuri cu scop de identificare a soluțiilor de alternativă și participative pentru organizarea timpului liber prin jocuri libere sau organizate.


Stabilirea locală a refugiaților/ Consolidarea sistemului de azil din Moldova

Scopul proiectului a constat în facilitarea integrării sociale a solicitanților de azil, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară în Moldova.


Anual, între 1998 și 2017, AVE Copiii a oferit asistență socială, medicală, educațională și suport pentru dezvoltare comunitară solicitanților de azil, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară legal înregistrați de către Biroului de Migrațiune și Azil al Ministerului Afacerilor Interne. Minim 100 de persoane, inclusiv copii au beneficiat de suportul nostru, însumând peste 500 de beneficiari unici.


Proiectul a fost susținut din fonduri UNHCR Moldova și periodic cofinanțat de SAPI Bulgaria, Helping Hands Olanda și alții.

Proiectul „Centru de plasament pentru copii ai străzii – Casa Așchiuță

În anul 1995 Asociația a fondat și pe parcursul a 19 ani a gestionat primul Centru de plasament pentru copii ai străzii – Casa Așchiuță. 


Centrul de plasament a fost un serviciu social de îngrijire alternativă, care a oferit suport psihologic, de reintegrare, servicii specializate de asistență socială copiilor aflați în situații de risc, copiilor victime ale abuzului, violenței sau traficului și familiilor acestora. 


Din cei peste 1200 de copii găzduiți aici, mai mult de 1000 și-au găsit o familie. 


Casa ”Așchiuță” a evoluat în timp într-un Centru de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie compus din Complexul de plasament şi reabilitare psihosocială în Chişinău şi o reţea de Case Case de Copii de Tip Familie în cinci raioane ale ţării.