Parteneriate | AO "AVECopiii"

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ)

Asistenţa Germaniei acordată Republicii Moldova este administrată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ). Proiectele implementate de GIZ în Republica Moldova sunt finanțate de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) şi alte ministere federale.

Citește

Obiectivul general al asistenţei acordate de Germania Republicii Moldova este de a îmbunătăţi semnificativ situaţia socială, economică şi ecologică, cu angajament reciproc pentru dezvoltare durabil.

World Vision Internațional 

World Vision este o organizație umanitară creștină dedicată colaborării cu copiii, familiile și comunitățile lor pentru a-și atinge potențialul maxim prin abordarea cauzelor profunde ale sărăciei și nedreptății. World Vision servește tuturor oamenilor, indiferent de religie, rasă, etnie sau sex.

Serviciul Social Internațional  

Serviciul Social Internațional este un ONG internațional fondat în 1924; astăzi - o rețea de entități naționale și un Secretariat General care asistă copiii și familiile ce se confruntă cu probleme sociale complexe ca urmare a migrației. Datorită prezenței sale în peste 120 de țări, Serviciul Social Internațional este un actor global care promovează protecția și bunăstarea copilului.

Citește

Pe lângă activitatea sa pe teren, organizația desfășoară proiecte de formare, de conștientizare și activități de advocacy într-un efort de a respecta mai bine drepturile copiilor. Organizația sprijină și ajută aproximativ 75.000 de familii din lume în fiecare an. 

De-a lungul istoriei de 98 de ani, Serviciul Social Internațional a fost chemat să furnizeze servicii de sprijin psihosocial și de reunire a familiilor în timpul unor războaie, conflicte și dezastre umanitare. 

AO AVE Copiii este partener al Serviciului Social Internațional din 1995 și membru deplin al organizației din 2017. 

Serviciul Social Internațional - USA 

Serviciul Social Internațional - USA este un membru independent al Serviciului Social Internațional. Organizația mobilizează o rețea națională și internațională de profesioniști din domeniul juridic și al asistenței sociale pentru a conecta copiii, adulții și familiile separate de granițe cu serviciile și sprijinul de care au nevoie.

Citește

Serviciul Social Internațional-USA furnizează servicii destinate copiilor, prin care se urmărește siguranța, bunăstarea permanentă a copilului. Organizația oferă management de caz, precum și servicii în peste 100 de țări, prin intermediul rețelei globale de agenții și furnizori de asistență socială.

Serviciul Social Internațional-USA susține apelul HELP Ucraina, lansat de AO AVE Copiii pentru asistența refugiaților ucraineni în Republica Moldova prin acordarea de donații. 

Pédiatres du Monde

Pédiatres du Monde a fost creată în 2003, având obiectivul de a contribui la îmbunătățirea durabilă a sănătății copiilor aflați în situații precare și vulnerabile, în Franța și în întreaga lume.

Organizația întrunește peste 300 de membri, toți voluntari. Dintre aceștia, cei mai numeroși pleacă în misiuni pe teren. Sunt în mare parte medici pediatri, dar și medici generaliști, obstetricieni, asistente medicale pentru copii, moașe, kinetoterapeuți, stomatologi etc. 

Citește

Pédiatres Du Monde susține unul dintre proiectele din cadrul HELP Ucraina, lansat de AO AVE Copiii, în cadrul căruia 500 de familii refugiate din Ucraina, stabilite în raionul Ungheni vor beneficia de susținere în funcție de necesitățile individuale și ale familiilor acestora. 

Fundația Caritas Austria

Fundația Caritas Austria este o organizație non-profit, care oferă sprijin continuu persoanelor aflate în nevoie. Caritas acordă consiliere, sprijin și asistență persoanelor aflate în situații dificile de viață, cu maladii sau dizabilitate, după accidente sau dezastre, indiferent de apartenența lor socială, națională sau religioasă. 

Citește

AVE Copiii cooperează cu Fundația Caritas Austria din anul 2015. În ultimii 2 ani Fundația Caritas Austria implementează împreună cu AO AVE Copiii Proiectul „Creșterea rezilienței tinerilor din mediul rural care părăsesc îngrijirea alternativă”, în al cărui cadru a fost creat Serviciul de suport pentru tineri. Proiectul va continua și în următorii 3 ani. 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII este o asociație catolică cu sediul în Italia, fondată de Don Oreste Benzi în anul 1968, care intervine în diferite situații de vulnerabilitate socială, cum ar fi devianța adolescenților, dizabilitatea, prostituția și sărăcia. 

AVE Copiii cooperează cu Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII din Italia” din anul 1999. Începând cu anul 2021, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII contribuie la implementarea Proiectului „Creșterea rezilienței tinerilor din mediul rural care părăsesc îngrijirea alternativă”. 

Südwind

Südwind este o organizație din Austria, finanțată din fonduri publice naționale și internaționale, precum și contribuții private, care cooperează cu fundații și instituții din domeniile dezvoltării internaționale, educației, mediului, culturii și problemelor sociale, precum și cu diverse rețele ale societății civile și personalități politice importante.

AO AVE Copiii este partener al Südwind din 2022 prin susținerea Proiectului „Creșterea rezilienței tinerilor din mediul rural care părăsesc îngrijirea alternativă”.

Citește

Contribuția financiară a Südwind vine din partea Agenției de Dezvoltare a Austriei pentru următorii 3 ani. 

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Citește

Alianța a fost înființată ca rețea informală în 5 martie 2002 și înregistrată ca entitate formală în 24 septembrie 2014. AO AVE Copiii este co-fondatorul APSCF și membru al Consiliului de coordonare al organizației. Directoarea executivă a AO AVE Copiii, Mariana Ianachevici, a fost președintă a APSCF din 2005, cu o mică întrerupere, până în 2019.