ANUNȚ DE POST VACANT

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează COORDONATOR LOCAL ÎN PROTECȚIA COPILULUI pentru mun. Chișinău.

POZIȚIE: Part time (75%)

OBIECTIVELE POSTULUI:

Sub supravegherea Specialistului în protecția copilului, Coordonatorul local este responsabil de:

 • Managementul activităților proiectului în raza municipiului;
 • Identificarea și Managementul cazurilor copiilor refugiați și locali în situație de risc în raza municipiului;

RESPONSABILITĂȚI:

Coordonatorul local:

 • Coordonează activitatea Proiectului cu autoritățile raionului/ municipiului;
 • Informează periodic autoritățile municipale despre activitățile Proiectului și ale Asociației, precum și partenerilor acesteia;
 • Identifică și asigură activitatea oficiului local al Proiectului; Face toate demersurile necesare pentru aprovizionarea oficiului local cu rechizite necesare;
 • Identifică locația pentru Ludoteci și asigură toate demersurile pentru organizarea activității acestora, inclusiv cele legate de procurarea inventarului dar și achiziția serviciilor de catering și altele;
 • Promovează activitățile de instruire a partenerilor locali și menține un dialog activ cu toți asistenții sociali comunitari din raion dar și alți specialiști din protecția copilului;
 • Facilitează identificarea tuturor copiilor refugiați din Ucraina și a celor mai vulnerabili copii locali și asigură identificarea necesităților individuale ale acestora, precum și organizează toate demersurile de organizare a procurărilor;
 • Participă la identificarea din rândul refugiaților adulți – pedagogi care sunt disponibili să ofere ore de recuperare școlară pentru copiii ucraineni;
 • Identificarea comunităților din raion în care numărul de copii refugiați dar și de copii locali în situație de risc este mai mare pentru a oferi acces copiilor la facilități de accesare a școlii online;
 • Elaborează planuri lunare de activități și evaluează realizarea acestuia, rapoarte sau note informative despre activitățile implementate sau beneficiarii activităților și altele;
 • Organizează diverse activităţi de promovare a Proiectului;
 • Este asertiv și are o atitudine non-discriminatorie față de beneficiari;
 • Evaluează lunar și transmite Specialistului în protecția copilului, necesarul de materiale pentru desfăşurarea activităţilor;
 • Participă la ședințele echipei Proiectului, evenimentele de instruire ale acesteia și altele relative Proiectului;


Data începerii activităţii: Imediat


PROFILUL CANDIDATULUI:

Studii

Obligatoriu: Studii superioare, recomandat în domeniul pedagogiei sau psihologiei, pedagogiei sociale, educației sau asistenței sociale.

Avantaje: Instruiri în domeniul Managementului de caz.

Cunoștințe: Cunoștințe avansate de lucru cu copii și tineri în dificultate; Cunoștințe despre sistemul de protecție împotriva exploatării și abuzului sexual; Cunoștințe în domeniul protecției copilului;

Experiență: Minimum 2 ani în domeniu sau lucrului cu copii, inclusiv adolescenți în dificultate;

Limbi vorbite: Română și rusă/ sau ucraineană obligatoriu; engleza sau franceza vor constitui un avantaj.

Abilități: Planificare și evaluare de activități, organizare, comunicare eficientă, utilizare a calculatorului.

Atitudini: Toleranță, receptivitate, deschidere, obiectivism, responsabilitate.

CONDIŢII: Contract Individual de Muncă cu perioadă determinată de 9 luni și perioadă de probă de 2 luni


Cerinţe DE aplicare: 

CV în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – COORDONATOR LOCAL – mun. Chișinău”.

Pentru informații suplimentare: 060311008 persoana de contact – Victoria Gheorghiev.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.


ANGAJAMENTE:

Transmiterea aplicației este considerată drept acord al candidatului(ei) de a respecta toate politicile interne ale Asociației (disponibile la www.avecopiii.md), în mod particular Codul de conduită, regulile anti-fraudă etc.


Trimiterea aplicației este considerată drept acord al candidatului(ei) pentru prelucrarea datelor personale ale acestuia(eia) în procesul de recrutare. AO AVE Copiii va prelucra datele personale solicitate la diferite etape ale procesului de recrutare doar în acest scop. Tot personalul implicat în recrutare și selectare tratează în mod confidențial datele personale la care are acces. Conform politicii interne, AO AVE Copiii va păstra dosarele de aplicare doar pentru perioada de recrutare.


Acest anunț este parte a inițiativei comune AO AVE Copiii în parteneriat cu World Vision, cu sprijinul Nachbar in Not și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare - Proiectul ”Crearea unui mediu protector și îmbunătățirea accesului la educație pentru refugiații ucraineni și gospodăriile gazdă din Moldova” implementat în perioada 1 noiembrie 2022 – 31 Martie 2024.