Consultații medicale și medicamente gratuite pentru refugiați

Imediat după lansarea proiectului Sprijin personalizat pentru cei mai vulnerabili copii și adulți refugiați din Ucraina și cei mai vulnerabili copii locali implementat de Asociația AVE Copiii, cu sprijinul Fundației Soros Moldova, echipele mobile au contactat persoanele refugiate găzduite în Centrele de plasament din regiunile țintă selectate, pentru a cunoaște necesitățile lor în materie de asigurarea sănătății și medicamentelor.

Până în ianuarie 2023, circa 600 de persoane au beneficiat de medicamente gratuite, procurate din cadrul proiectului. Sunt zile în care cabinetul medicului este vizitat de 3-5 chiar și mai mulți pacienți care vin să-și ridice medicamentele.

Implementarea unui proiect în parteneriat cu Soros Moldova pentru procurarea și distribuirea de medicamente pentru copiii și familiile de ucraineni refugiați în Moldova reprezintă o acțiune umanitară deosebit de importantă și necesară în contextul actual al migrației forțate și al crizei umanitare.

Procurarea și distribuirea de medicamentelor gratuite refugiați și familii vulnerabile poate avea un impact major asupra sănătății și bunăstării beneficiarilor direcți. Sunt familii, care din cauza resurselor financiare insuficiente nu dau prioritate simptomelor sau problemelor de sănătate, ceea ce limitează accesul la medicamente.

Acest proiect și-a propus să contribuie la reducerea poverii financiare pentru familiile refugiate și pentru autoritățile locale care gestionează situația migrației forțate. Costurile medicale pot fi foarte mari, iar accesul la medicamente poate fi limitat sau imposibil în unele circumstanțe, iar inițiativa noastră de a procura și distribui medicamente ajută la reducerea costurilor și la asigurarea unui tratament adecvat și prompt pentru copiii refugiați, precum și a celor din cele mai vulnerabile familii locale.

Implementarea unui astfel de proiect poate avea un impact pozitiv asupra societății în ansamblu. Aceasta poate contribui la creșterea solidarității și a coeziunii sociale, la promovarea valorilor umanitare și la sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele și nevoile persoanelor nevoiașe și vulnerabile.

Mulțumim partenerilor Fundația Soros Moldova.