Creșterea rezilienței tinerilor din mediul rural care părăsesc îngrijirea alternativă din Chișinău și Bălți
(etapa 1 si 2), finanțat de Caritas Austria și cofinanțat de APG XXIII, Italia.

În anii 2020- 2021, echipa Serviciului a asistat 470 de tineri și tinere rămași temporar/ rămași fără ocrotire părintească, înmatriculați în 14 școli profesionale din Chișinău, Bălți, Cahul, Ungheni și Călărași. Cel puțin 48 dintre beneficiari, la absolvirea școlilor profesionale au beneficiat de seturi de ustensile pentru intrarea reușită în profesie.

Rezultatul principal al acestui proiect constă în instituirea în cadrul Asociației a Serviciului de sprijin pentru tinerii care părăsesc îngrijirea alternativă și își continuă studiile profesionale. 

Echipa proiectului a instruit în domeniul protecției tinerilor ieșiți din îngrijire alternativă cel puțin 224 de cadre didactice din școli profesionale și specialiști din cadrul autorităților tutelare locale și teritoriale din 10 raioane.

Acest proiect are o continuitate în perioada 2022-2024 și va acoperi cu activități toată țara.