Criza din Ucraina și standardele internaționale privind protecția copilului

Serviciul Social Internațional (ISS), al cărui membru este și AO AVE Copiii, a elaborat un ghid privind modul de aplicare a standardelor internaționale de protecție a copiilor și familiilor acestora, afectați de criza din Ucraina. Potrivit documentului, întrebarea care trebuie pusă, în mod constant – indiferent de decizie, acțiune sau proces – este „ce este în interesul superior al copilului?” Acest lucru se aplică în situații de pe teren care sunt complexe și nu permit răspunsuri ușoare.

În ghid sunt oferite îndrumări privitor la împrejurările în care copiii refugiați pot sau nu fi considerați neînsoțiți; asistența de care în mod prioritar au nevoie copii separați de părinți sau îngrijitori; condițiile care trebuie asigurate copiilor refugiați pentru echilibrul psihoemoțional și pentru reintegrarea ulterioară a familiei.

Detalii găsiți pe pagina web a ISS.