Licitaţie deschisă pentru achiziţia unității de transport - Scrisoare de Invitație

Cerere de oferte:

2022.01_G15219

Data publicării anunțului:

16 septembrie 2022; 09:00

Termenul limită de prezentare a dosarului:

27 septembrie 2022; 14:00

Procedura de achiziție: 

Licitație Deschisă

Selecție în baza costului

Tipul contractului:

Contract de furnizare bunuri

CONTEXT

În cadrul proiectului “Sprijin personalizat pentru cei mai vulnerabili copii și adulți refugiați din Ucraina și cei mai vulnerabili copii locali” finanțat de Fundația Soros Moldova (Fundația), Contract de grant nr. G15219 din 14.07.2022, este preconizată achiziția a unei unități de transport, care urmează a fi utilizată în Sprijinul personalizat pentru cei mai vulnerabili copii și adulți refugiați din Ucraina și cei mai vulnerabili copii locali.


În acest sens, solicităm oferte pentru 1 unitate de transport: 

- Lot 1: Automobil (5 locuri, cutie automată) – 1 unitate


Unitate de transport nouă, fără parcurs, deja importată în Republica Moldova.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: contabilitate@avecopiii.md  Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Asociație sub forma unui e-mail de confirmare. Asociația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

ÎNTREBĂRI DE CLARIFICARE

Întrebările de clarificare referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, pot fi expediate până la data de 22.09.2022, orele 23.59, la adresa: contabilitate@avecopiii.md. Întrebările adresate și răspunsurile la acestea vor fi publicate pe pagina oficială a Asociației www.avecopiii.md în cadrul anunțului despre licitația în cauză nu mai târziu de 23.09.2022, orele 18:00.

DATE DE CONTACT

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:

Persoana de contact: Liza Mogîldea, Contabilă 

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii”

Str. Constantin Stere, 1, MD-2009, Chişinău, Moldova

Tel: +373 (69) 556 150

E-mail: contabilitate@avecopiii.md 

Anexe: