Proiectul „Centru de plasament pentru copii ai străzii – Casa Așchiuță

În anul 1995 Asociația a fondat și pe parcursul a 19 ani a gestionat primul Centru de plasament pentru copii ai străzii – Casa Așchiuță. 

Centrul de plasament a fost un serviciu social de îngrijire alternativă, care a oferit suport psihologic, de reintegrare, servicii specializate de asistență socială copiilor aflați în situații de risc, copiilor victime ale abuzului, violenței sau traficului și familiilor acestora. 

Din cei peste 1200 de copii găzduiți aici, mai mult de 1000 și-au găsit o familie. 

Casa ”Așchiuță” a evoluat în timp într-un Centru de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie compus din Complexul de plasament şi reabilitare psihosocială în Chişinău şi o reţea de Case Case de Copii de Tip Familie în cinci raioane ale ţării.

La fel, la baza Casei Așchiuță a fost fondată și revista pentru părinți ”Așchiuță”. În cursul anilor au mai fost dezvoltate și o serie de inițiative de pregătire a părinților adoptivi dar și de monitorizare post-adopție.

Casa Așchiușă a avut diferiți donatori. Cele mai dedicate însă au fost Asociația UNGA LIV Suedia și Amici dei Bambini Italia, dar și un sir de donatori privați.