Solicitare oferte de preț - Certificate valorice (vouchere) pentru rechizite școlare

01.08.2023

Asociația pentru Abilitarea Copilului și a Familiei "AVE Copiii" este o organizație neguvernamentală și apolitică care promovează drepturile copilului și care intervine pentru a preveni intrarea copiilor și a familiilor în situații dificile, acționează pentru reabilitarea și reintegrarea familială și socială a copiilor abandonați și a victimelor violenței sau a persoanelor expuse riscului de violență, sprijină familiile și copiii defavorizați, copiii cu dizabilități, din comunitățile de refugiați ucraineni, dar și din comunitățile locale. 


AO AVE Copiii este în căutarea de companii/societăți cu unități comerciale în toată țara, gata să tranzacționeze 360 de certificate valorice (vouchere) în valoare de 800mdl/certificat, care pot fi schimbate pe rechizite școlare.


A. Cerințe

 • Prețul voucherilor trebuie să corespundă valorii nominale a acestora; 
 • Cheltuielile legate de emiterea acestora vor fi suportate de către ofertant (vânzător);
 • Ofertantul (vânzătorul) trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura că voucherile vor fi utilizate pentru achiziționarea exclusivă de rechizite școlare;
 • Ofertantul se va asigura că se aplică următoarele interdicții: 
 • schimbarea voucherului pe bani, inclusiv în cazul returnării produselor achiziționate (dacă acest lucru (returnarea) este prevăzut de lege);
 • achiziționarea de băuturi alcoolice, vin, țigări/ țigarete și produse din tutun, inclusiv țigări electronice, parfumuri sau postere de parfum, produse pirotehnice și explozive, bilete de loterie etc.
 • Ofertantul va aplica următoarele drepturi: 
 • acceptarea returnării produselor (conform reglementărilor în vigoare) și înlocuirea acestora cu produse de aceeași valoare; 
 • procurarea de produse cu un preț mai mare decât valoarea nominală indicată în voucher, doar cu achitarea din buzunar, de către cumpărător (beneficiar), a diferenței de preț;
 • Voucherul trebuie să aibă un număr de serie sau un cod QR etc., pe baza căruia să fie posibilă prezentarea unui raport privind utilizarea voucherului de către beneficiar;
 • Voucherul poate fi utilizat în unitățile comerciale amplasate în toată țara;
 • Voucherul poate fi restituit în caz de deteriorare;
 • Voucherul va avea un termen de valabilitate care nu va depăși 31.12.2023;
 • Materialul voucherului, dimensiunile, culorile, logo-urile care vor fi amplasate pe acesta - vor fi negociate înainte de încheierea contractului;
 • Disponibilitatea de a emite voucherele în 5 zile lucrătoare de la data transferului.


B. Modalitatea de achitare a voucherului

 • Plata în avans (înainte de utilizarea voucherilor) a 80% din valoarea totală a contractului;
 • Diferența de plată se plătește după un raport lunar privind utilizarea voucherelor; 
 • Voucherele nerevendicate/neutilizate nu se plătesc (în caz de furt, pierdere etc.);


Toate aspectele legate de metoda de monitorizare și de raportare, vor fi discutate înainte de încheierea contractului.


C. Dosarul solicitantului trebuie să conțină următoarele informații:

 • Date despre companie: nume, adresă legală, număr de telefon de contact, e-mail, date bancare;
 • Extras din Registrul de stat al societăților și organizațiilor în care este menționat administratorul;
 • Dovada prezenței unităților comerciale în toată țara;
 • O scurtă descriere a capacității tehnice de gestionare a voucherilor și a capacității de a raporta utilizarea lunară a acestora de către beneficiari;
 • Dovada respectării cerințelor indicate în capitolul B;
 • Prețul unitar (în lei moldovenești, cu TVA la cota 0) pentru listele prestabilite de rechizite școlare (Anexa 1); 
 • Valabilitatea ofertei - minim 30 de zile;

D. Criterii de evaluare:

Oferta câștigătoare este determinată în baza următoarelor criterii: 

Punctajul maxim acordat la evaluare este de 100 de puncte.


E. Altele

Dosarele vor fi trimise la adresa office@avecopiii.md cu titlul "Oferta vouchere rechizite școlare"

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13 August 2023, ora 24:00 (Ora locală).

Dosarele care nu îndeplinesc cerințele propuse vor fi respinse.

Rezultatele evaluării ofertelor vor fi anunțate individual, în scris.

Pentru detalii, contactați: Cristina ONEI 060228643 sau c.onei@avecopiii.md.