Solicitarea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea rechizitelor școlare

IULIE 24, 2015

A.O. Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei ”AVE Copiii” (cod fiscal 1011620002711) în cadrul Proiectului „Asistenţă Socială, Educaţională, Medicală şi Suport pentru Dezvoltare Comunitară acordate Refugiaţilor, Solicitanţilor de Azil şi Beneficiarilor de Protecţie Umanitară în Moldova” finanţat de UNHCR, solicită oferte de preţuri pentru următoarele rechizite şcolare:


În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, Proiectul este inclus în Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor (impozit pe venit, accize, taxe vamale, aplicarea cotei zero la TVA).

Ofertele pot fi trimise prin e-mail la adresa refugee@avecopiii.md, sau prin fax, la numărul 022 74 56 66, până la data de 31.07.2015.

Persoană de contact: Veronica Drăgan, tel. 022 74 57 31

Găsiți anexat documentul aici.