Stabilirea locală a refugiaților/ Consolidarea sistemului de azil din Moldova

Scopul proiectului a constat în facilitarea integrării sociale a solicitanților de azil, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară în Moldova.


Anual, între 1998 și 2017, AVE Copiii a oferit asistență socială, medicală, educațională și suport pentru dezvoltare comunitară solicitanților de azil, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară legal înregistrați de către Biroului de Migrațiune și Azil al Ministerului Afacerilor Interne. Minim 100 de persoane, inclusiv copii au beneficiat de suportul nostru, însumând peste 500 de beneficiari unici.


Proiectul a fost susținut din fonduri UNHCR Moldova și periodic cofinanțat de SAPI Bulgaria, Helping Hands Olanda și alții.