Termeni de referință privind selectarea companiei pentru organizarea instruirilor în raioanele Leova și Cimișlia

A. CONTEXT GENERAL

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ,,AVE Copiii’’, în cadrul proiectului ”Suport persoanelor refugiate și celor locali în necesitate”, implementat de AO „AVE Copiii” cu suportul financiar al International Rescue Committee (IRC), anunță concurs pentru selectarea unei companii de organizare a evenimentelor/instruirilor în raioanele Leova și Cimișlia.

Perioada de desfășurare a instruirilor: noiembrie 2022 – mai 2023.

Oferta de preț:

B. CRITERII DE ELIGIBILITATE

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  • Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;
  • Disponibilitatea infrastructurii de cazare, alimentare si săli de instruire la capacitatea solicitată de beneficiar.

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Oferta financiară, întocmită conform tabelului.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

  • disponibilitatea spațiului pentru organizarea instruirilor;
  • oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).Termenul limită de depunere a ofertelor este 28 noiembrie 2022.