Proiecte

Curente

Proiectul ”Help – urgențe Ucraina”
Capacități mai bune – protecție mai bună a copiilor
Creșterea rezilienței tinerilor din mediul rural care părăsesc îngrijirea alternativă

Realizate

Proiectul „Centru de plasament pentru copii ai străzii – Casa Așchiuță
Stabilirea locală a refugiaților/ Consolidarea sistemului de azil din Moldova
Proiectul „Centrul Divertis"